Molens in het veenweide gebied fietsroute 58 km

Een fietstocht door het Veenweidegebied in het noordwesten van de provincie. U fietst of rijd met de e-chopper langs zeven molens, de Vecht met zijn lommerrijke buitenhuizen, Kasteel Loenersloot, polders, plassen, petgaten en legakkers. Wilt u een molen bezoeken? Als de vlag uit hangt is de molen open. De route start bij Van der Valk Hotel Breukelen!

Knooppunten
03, 84, 02, 33, 31, 30, 29, 50, 49, 48, 44, 38, 59, 16, 60, 81, 64, 63, 06, 07, 05, 03

Ontstaan veenweidegebied
Lange tijd bestond deze omgeving uit veenwildernis. Tussen de 10e en 13e eeuw groef men afwateringssloten, om het gebied geschikt te maken voor akkerbouw. Door het ontwateren klinkte het veen in en enkele eeuwen later was het veenland te drassig geworden voor akkerbouw. De boeren schakelden over op veeteelt en de productie van melk, boter en kaas. Vanaf de 14e eeuw groeide de steden en werd de vraag naar brandstof groter. Hout was schaars en turf [gedroogde veen] was een goed alternatief. Grote stukken veenland werden afegraven. De turf werd te drogen gelegd op legakkers. Daartussen bleven langgerekte plassen achter, de petgaten. Door hoogwater en stromen werden de petgaten steeds breder en verdween steeds meer veengrond in het water. Zo ontstonden er meren. Toen de Hollanders vanaf de 15e eeuw de veenplassen met windmolens droog konden malen, werd een deel van het land teruggewonnen. Het was nu geen veenbodem meer, maar een kleibodem.

Bij de receptie kunt u een gratis fietsroutekaart krijgen.