Zonnepanelen

Bij het uitbreiden van ons zalencentrum hebben wij een groot oppervlakte beschikbaar gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee wekken wij groene stroom op om ons energieverbruik te verduurzamen. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken hoeveel oppervlakte er nog vrij is om meer panelen te plaatsen. Onze doelstelling is een oppervlakte van ca. 4000m2 te bekleden met zonnepanelen.

WKK-installatie

Oftewel warmtekrachtkoppeling, is een verbrandingsmotor met een energiecentrale. Er wordt door een warmtekrachtkoppeling gelijktijdig energie én warmte opgewekt. De WKK wordt aangedreven door een gasgestookte motor. Deze motor drijft een generator aan, welke elektriciteit produceert. Deze elektriciteit kan worden overgezet naar de bestaande elektra, zoals bijvoorbeeld het licht in een gebouw. De warmte die wordt geproduceerd wordt gebruikt in het circuit en wordt daarmee gebruikt voor het opwarmen van het zwembad, tapwater en luchtbehandeling.

KAT-systeem

Oftewel Kitchen Air Technologie. In de keuken wordt veel warmte geproduceerd door bijvoorbeeld ovens, bakplaten, warmtelampen etc. Deze restwarmte wordt vaak met een afzuigkap naar buiten geblazen en hier wordt niks mee gedaan. De warme lucht die in de keuken wordt geproduceerd wordt afgevangen via de afzuigkap , gefilterd en daarna gebruikt in het circuit voor het bij verwarmen van het tapwater en de luchtbehandeling. Hierdoor wordt de restwarme hergebruikt en gaat er zo min mogelijk verloren.

Warmtepomp

Hotel Breukelen beschikt over een eigen warmtepomp. Bij het verwarmen van het hotel middels een warmtepomp wordt er geen gas verbruikt zoals bij het gebruik van een Cv-ketel. Door het verminderen van gasverbruik wordt de CO2 uitstoot drastisch verminderd. Met het gebruik van een warmtepomp wordt warmte-energie uit de omgeving (water, lucht, bodem) gehaald. Die wordt vervolgens in de vorm van warmte vrijgegeven in het verwarmingssysteem dat met de warmtepomp is verbonden.

GBS-koppeling

Oftewel Gebouw Beheer Systeem. Om te voorkomen dat wij ruimtes verwarmen welke niet in gebruik zijn, hebben wij ons klimaatsysteem gekoppeld aan ons zalenreserveringssysteem. Deze koppeling leest uit ons reserveringssysteem voor welke tijden de ruimte is gereserveerd om alléén tijdens deze tijden te verwarmen of te koelen. Deze zelfde koppeling gebruiken we voor de verlichting in de zalen.

Geïsoleerde leidingen

De leidingen welke door het pand lopen worden goed geïsoleerd om de warmte vast te houden. Dit geldt oorspronkelijk niet voor de koppelingen. Door ook de koppelingen en splitsingen van het leidingwerk goed te isoleren, wordt er jaarlijks nog eens 15% extra bespaard door onnodig warmteverlies tegen te gaan.

Bij het aanbrengen van deze “isolatie-matrassen” zagen wij ene directe daling in de ruimte temperatuur van betreffende ruimte waarbij het bewijs dus direct geleverd werd.

Tesla/laadpalen

Er zijn steeds meer elektrische auto’s op de weg en door elektrisch te rijden wordt de CO2 uitstoot verminderd. Om elektrisch rijden te stimuleren, hebben wij een deel van ons terrein beschikbaar gesteld voor het laden van elektrische auto’s.

Op dit moment beschikken wij over 30 Tesla Superchargers en 32 reguliere laadpalen waarvan 22 op het laadterrein, 6 bij de hoofdingang en 4 op de personeelsparkeerplaats.