Van der Valk Breukelen

Faciliteiten

Van der Valk Breukelen

Parkeren

Hotelgast: Verlaat met uw kamerpas

Elektrisch opladen: Vertrek binnen 4 uur op basis van kenteken

Meeting & Evenementen gast: U ontvangt een uitrijkaart bij uw bijeenkomst/evenement

Restaurantgast: Vertrek binnen 4 uur op basis van kenteken

Bezoeker: €3,00 per uur.