Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl

Huisregels

 1. Hotel Breukelen heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Hotel Breukelen van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Hotel Breukelen gelden dan ook de huisregels van Hotel Breukelen en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Breukelen, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. 
 3. Binnen Hotel Breukelen stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 4. Bij Hotel Breukelen gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
 5. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel Breukelen is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. We hanteren hier in een eenmalig waarschuwingsbeleid. Indien dit niet wordt opgevolg dient u het hotel per direct te verlaten om de rust voor onze andere hotelgasten te waarborgen. 
 6. Bij Hotel Breukelen gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
 7. Hotel Breukelen dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Breukelen u een legitimatiebewijs te tonen.
 8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 9. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel Breukelen en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 10. Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel Breukelen te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 11. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 12. Hotel Breukelen stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 13. De medewerkers van Hotel Breukelen waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 14. Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Breukelen en in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel Breukelen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel Breukelen geschiedt op eigen risico.
 15. Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 en het uitchecken dient voor 12:00 te geschieden. Dat Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken (tot max. 17:00 en alleen mogelijk op onze standaard kamers (geen suites) en alleen op basis van beschikbaarheid) dan dient u dit uiterlijk voor 12:00 te laten weten. Ook dient de verlenging voor 12:00 afgerekend te worden, waarna wij uw kamerpas zullen verlengen.
 16. Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 17. Na 23.00 uur is het bijgebouw dicht, er alleen in het hoofdgebouw worden ingecheckt.
 18. Het is niet toegestaan binnen in het hotel te roken. Op al onze kamers geldt een rookverbod. Wanneer u toch rookt op de kamer zijn wij genoodzaakt u een boete op te leggen van €150.00.
 19. Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moet ten minste 1 persoon 18 jaar of ouder zijn. Degene die (ook) boekt voor andere deelnemers is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Indien een reiziger nog geen 18 jaar is, verzoeken wij vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen