Huisregels

Hotel Breukelen heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Hotel Breukelen van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Hotel Breukelen gelden dan ook de huisregels van Hotel Breukelen en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Breukelen, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. 

EXTRA AANGESCHERPTE HUISREGELS;

 • Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moeten beide gasten minimaal 18 jaar zijn. 

1. ALGEMENE HUISREGELS VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

 • De medewerkers van Hotel Breukelen waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

 • Bij Hotel Breukelen gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Het is ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.

 • Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel Breukelen te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.

 • Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Breukelen en in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel Breukelen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel Breukelen geschiedt op eigen risico.

 • Hotel Breukelen stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  

 • In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Breukelen.

 • Tussen 23:00 en 07:00 is het niet mogelijk om contante betalingen te doen aan onze receptie balie. 

 • Huisdieren zijn enkel toegestaan op onze comfort kamers en enkel op basis van beschikbaarheid (tegen een toeslag van €17.50 per huisdier per nacht). Neem hiervoor vooraf contact op met de receptie om te vragen naar de beschikbaarheid.

2. BRAND

 • Blijf bij brand in ieder geval kalm!

 • Meld de brand direct bij de receptie (toets 9) of waarschuw het personeel door de dichtstbijzijnde brandmelder in te slaan.

 • Blijf laag bij de grond in geval van sterke rookontwikkeling.

 • Gebruik in geen geval de liften.

 • Verlaat bij een algemeen brandalarm zo snel mogelijk het gebouw.

 • In geval van brand dienen de instructies van het hotelpersoneel en de reguliere hotelprocedures gevolgd te worden.

 • Op elke hotelkamerdeur is een plattegrond te vinden met daarop de dichtstbijzijnde nooduitgangen en instructies.

3. NOODUITGANGEN

Alle nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in de gangen, voorzien van noodverlichting. De nooduitgangen worden alleen gebruikt in geval van brand of op aanwijzen van personeel. Het is dan ook niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

4. ONGEVAL

In geval van een ongeval bel direct 112 en meld dit bij de receptie (toets 9). Hotel Breukelen heeft bedrijfshulpverleners in dienst. Zij zijn opgeleid om bepaalde situaties in te schatten en het opstarten van externe professionele hulpverlening snel gestalte te doen geven.

5. INCHECKEN

 • Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moeten beide gasten minimaal 18 jaar zijn. 
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.

 • Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 en het uitchecken dient voor 11:00 te geschieden. Dat Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken (tot max. 17:00 en alleen mogelijk op onze standaard kamers (geen suites) en alleen op basis van beschikbaarheid) dan dient u dit uiterlijk voor 11:00 te laten weten. Ook dient de verlenging voor 11:00 afgerekend te worden, waarna wij uw kamerpas zullen verlengen.

 • Het is niet toegestaan om met meer gasten op uw kamer te verblijven dan gereserveerd is. Na 23.00 is het daarnaast niet meer mogelijk om gasten van buitenaf te ontvangen in uw hotelkamer. Bezoekers zijn verplicht om zich aan te melden & legitimeren bij de receptie balie. 

 • Na 23.00 uur is het bijgebouw dicht, gasten zonder vooraf gemaakte reservering kunnen alleen in het hoofdgebouw worden ingecheckt.

 • Betalingen kunnen voldaan worden per PIN, CreditCard, kontant of met een Valk Giftcard. Wij accepteren biljetten tot €100, biljetten van €200 en €500 worden niet geaccepteerd. 

6. CAMERA TOEZICHT

Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

7. DIEFSTAL

Hotel Breukelen is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

8. GEVONDEN VOORWERPEN OF VERLOREN VOORWERPEN

 • U kunt contact opnemen met de receptie voor verloren of gevonden voorwerpen

 • Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.

9. EIGENDOMMEN VAN HET HOTEL

Het is verboden om: eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Breukelen kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

10. VERDOVENDE MIDDELEN

 • Hotel Breukelen dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Breukelen u een legitimatiebewijs te tonen.

 • Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.

 • Om u en uw gezelschap een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen of een waterpijp) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.

11. WAPENS

Het is voor eenieder binnen ons hotel niet toegestaan wapens voorhanden te hebben en/of bij zich te dragen. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.

12. GELUIDSOVERLAST

Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel Breukelen is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. We hanteren hier in een eenmalig waarschuwingsbeleid. Indien dit niet wordt opgevolgd dient u het hotel per direct te verlaten om de rust voor onze andere hotelgasten te waarborgen. Overlast bij onze andere gasten zullen wij doorberekenen als schadevergoeding.

13. ZERO TOLERANCE

Het is niet toegestaan:

 • In de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.

 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.

 • Het branden van (waxine) kaarsjes in de kamer.

 • Overlast te veroorzaken in en om het hotel middels harde muziek, onhebbelijk gedrag en/of lawaai van welke aard dan ook.

 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken en/of verhandelen.

 • Lachgas en of (slagroom)patronen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.

 • Het huren van de kamer op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

 • Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er één waarschuwing gegeven zal worden. Indien u deze niet opvolgt zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. Door middel van uw handtekening geeft u aan akkoord te gaan met de naleving van onze huisregels. Zonder handtekening kunnen wij u helaas niet inchecken.

 

13. REGLEMENT SUITES

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 250,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde gasten op de kamer te ontvangen.
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan op de suites.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook/shisha aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Op deze kamer zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een babybedje voor plaatsen à € 7.50 per nacht.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 250,00 per pin of creditcard garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.